سفارش تبلیغ
صبا ویژن

              ای کاش ی دختر ساده ی روستایی بودم

 

اره ما از بی دردی افسرده ایم

 

هه مادر من امکانات نمیخوام

من لباس مارک و جیب پرپول نمیخوام

من کامپیوتر و تبلت و لب تاپ نمیخوام

اینا بامن حرف نیزنن

اره من و نسلم افسرده ایم مادر

من هرشب تو بغله گوشیم میخوابم

یادته تو اون موقعه ها تو بغله مادبزرگ میخوابیدی؟؟

من پراز بغضم مادر

من پراز عقدم مادر

مادر  گرگا تیکه پارت نکردن

مجبور نبودی واسه رقابت دوستتو له کنی

از تنهایی خودتو بغل نمیکردی

تو خودکشی دوستاتو ندیدی مادر

تو مجبور نبودی توخونه خودتو زندونی کنی

تا دسته گرگا بهت نرسه

تو دوسته فاحشه نداشتی

نسله تو شهوت پرست نبودن

لعنت ب همه چی

لعنت ب محدودیت

لعنت ب من

لعنت ب امکانات

لعنت ب پول

ما نسله بیماریم

ما تنهایم

همه هستیم ولی تنها

نسل من نسل بیمار

نسل افسردگی

نسل محدودیت

نسل شهوت

نسل فاحشه پرستی

نسل هرزگی

نسل خودکشی

نسل خودزنی

نسل شیطان پرستی

نسل جنگ روانی

مادر اینا دردماس

گرچه تو هیچوقت درکش نمیکنی

ولی دارم خفه میشم با دردام

تو ک بازم نیستی  میرم تو بغل خرسم میخوابم

شبخیر

+خودم

 


+ تاریخ چهارشنبه 92/6/27 ساعت 11:7 عصر نویسنده نداخشکله | نظر

[نوشته ی رمز دار]  


+ تاریخ پنج شنبه 92/6/14 ساعت 11:3 عصر نویسنده نداخشکله | نظر